Teamcoaching en procesbegeleiding

Organisaties zijn complexe systemen die altijd in beweging zijn. Veranderingen en innovaties volgen elkaar in een hoog tempo op en vragen veel flexibiliteit van teams en de individuele werknemers. Stilstand is achteruitgang is een veel gehoord motto.

Vol energie worden veranderprocessen binnen organisaties in gang gezet en soms ook stagneert deze verandering en ontwikkeling. Mogelijk door weerstand of angst, soms wordt er een afwachtende houding aangenomen. Het plezier om (alweer) aan iets nieuws te beginnen ontbreekt. De verandering en innovatie komen niet van de grond. Hoe komen we als individu en team dan weer in beweging?

Conkoers coaching heeft de visie dat even stilstaan soms de beste optie is om verder te kunnen! Tijd en aandacht voor uw medewerkers en teams werkt!

Een goed functionerend team is van grote waarde voor uw organisatie. Het succes van uw organisatie wordt immers bepaald door het functioneren van uw medewerkers die werkzaam zijn binnen het team. Door samen te werken leveren zij prestaties die ze alleen niet kunnen leveren.  Aandacht hiervoor is dan ook heel belangrijk.

Hoe vanzelfsprekend samenwerking in teams ook lijkt, het is niet vanzelfsprekend en de samenwerking verloopt niet altijd even goed. Er spelen immers organisatiebelangen, teambelangen en ook persoonlijke belangen door elkaar. Onder de oppervlakte is veel gaande zoals onuitgesproken opvattingen, drijfveren en tegenstellingen. Teamleden zetten elkaar (onbewust) vast. Gelijkgestemden zoeken elkaar op en versterken elkaars mening en houden het gezamenlijke probleem op deze manier in stand.

Bovenstaande kan leiden tot het minder goed functioneren van een team. Andere belangrijke mogelijke oorzaken zijn:

 • Een gebrek aan vertrouwen
 • Het vermijden van verantwoordelijkheden
 • Gebrek aan betrokkenheid
 • Angst voor conflicten en conflict vermijdend.
 • Te weinig aandacht voor de positieve resultaten van het team

Bij veranderprocessen binnen organisaties gaat veel aandacht uit naar het inhoudelijke proces. Staat u als werkgever stil bij wat een verandering doet met uw medewerkers vanuit het menselijk aspect gezien? Of bent u diegene die hieraan voorbijloopt?

Conkoers coaching gelooft in de meerwaarde van het begeleiden van veranderprocessen.

Als u als werkgever aandacht heeft voor het menselijk aspect en erkent dat ontwikkeling en veranderingen veel flexibiliteit en aanpassing vragen van uw medewerkers zal er meer veerkracht en minder weerstand ontstaan binnen de teams.  Hierdoor zal de implementatie van de verandering sneller gaan en veel meer kans van slagen krijgen.

Conkoers coaching draagt bij aan een positieve ontwikkeling van uw team:

 • Meer veerkracht binnen de teams bij veranderingen.

 • Het verbeteren van samenwerking en communicatie

 • Heldere focus op teamdoelen en meer ‘eigenaarschap’.

 • Zet een vastgelopen team weer in beweging

 • Haalt de onderstroom binnen een team naar boven en maakt deze bespreekbaar

 • Geeft inzicht in eigenaarschap en functioneren

 • Doorbreekt patronen waardoor de deur voor ontwikkeling weer open gaat

Individuele coaching

Individuele coaching is voor iedereen. Groepswerker, docent, manager, administrateur, verzorgende, directeur, conciërge, welke functie ook, het maakt niet uit. Iedereen heeft het vermogen tot ontwikkeling en leren en daarom is iedereen welkom bij Conkoers coaching.

Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Het zijn onderwerpen die centraal staan bij Conkoers coaching.

 • Hoe doorbreek ik mijn patronen en boor ik nieuwe talenten aan?

 • Wat zijn mijn ontwikkelpunten?

 • Wat zijn mijn persoonlijke thema’s?

 • Hoe versterk ik mezelf in mijn functie.

Coaching is gericht op ontwikkeling! Ook als het even minder gaat.
Conkoers coaching zet haar expertise en kennis ook graag in als het minder gaat. Daar moet en mag ook aandacht voor zijn! Tijdig Conkoers coaching inschakelen kan een preventieve werking hebben ter voorkoming van bijvoorbeeld ziekteverzuim of een burn-out.

 • Een burn-out dreigt.

 • Ik loop vast in mijn functie, waardoor? en wat kan ik eraan doen?

 • Mijn werkplezier gaat verloren, wat is er aan de hand?

 • Ik loop tegen collega’s aan. Hoe ga ik met ‘moeilijke’ collega’s om?

 • Ik vind het moeilijk om mijn mening te geven of om voor mijzelf op te komen

 • Ik kan geen nee zeggen (als ze me weer voor een extra dienst vragen)

Ook is het mogelijk begeleiding te krijgen als je langdurig ziek bent geweest of een burn-out hebt gehad. Ondersteuning bij re-integratie geeft meer kans op een geslaagd re-integratie traject.

Diagnostiek

Goede diagnostiek is het halve werk!

De ervaring leert dat bij diverse situaties een onderzoek / observatieperiode heel effectief kan  zijn. Grondig onderzoeken wat er nu ‘echt’ aan de hand is.

Dit kan bestaan uit gesprekken met diverse medewerkers / betrokkenen en/of aanwezigheid on the job zoals een dag meelopen met een manager, directie, leidinggevende, groepswerker enz. Ook observatie tijdens teamvergaderingen en managementvergaderingen of ander soorten overleg geeft veel informatie over de organisatie, het systeem en de patronen van werken,  Het aanwezig zijn op de werkvloer geeft een zeer goede indruk van de sfeer, cultuur, manier van communicatie.

Door tijd en aandacht te besteden aan diagnostiek is het halve werk gedaan en zal het plan van aanpak nauw aansluiten op de (echte) vraag en zal het vervolgtraject veelal kort en krachtig zijn.

Kwaliteit – Talentontwikkeling

Eruit halen wat erin zit!  Met de focus op zelfinzicht, zelfkennis en zelfvertrouwen.

Iedereen heeft kwaliteiten, iedereen heeft talent! Ook uw medewerkers bezitten mooie kwaliteiten en hebben talent. Het behouden, ontwikkelen en naar boven halen van deze kwaliteiten en talent is heel belangrijk voor uw organisatie. Conkoers coaching helpt u en uw medewerker bij deze professionele ontwikkeling. Door het geven van begeleiding en ondersteuning aan dit ontwikkelproces zal uw medewerker zijn of haar eigen persoonlijke groei ervaren. Dit zal inzet verhogend werken, motivatie en werkplezier zijn hierbij belangrijke drives.

Door de persoonlijke aandacht en ruimte voor groei en ontwikkeling zal uw medewerker zich gehoord en gezien voelen, gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Vanuit eigenheid en autonomie zal er een bijdrage worden geleverd aan het doel van uw organisatie.

Training

De trainingen die Conkoers coaching aanbiedt zijn altijd op maat gemaakt, afgestemd op uw vraag en doel. Of het nu gaat om verbetering van de samenwerking of communicatie, leren constructief feedback geven en ontvangen, om een vastgelopen team dat in beweging moet komen of weerstand bij veranderingen, er is altijd een passend trainingsaanbod. Bij de opzet en ontwikkeling van de training werkt Conkoers coaching altijd nauw met u samen als opdrachtgever. Afgestemd en aansluitend bij het leerproces van het team.

Consultancy en advies

Organisatie- of teamvraagstukken, situaties en processen kunnen complex zijn. Vastlopen is dan ook geen zeldzaam gebeuren hierbij.  De ervaring leert dat we ondanks de stagnatie of weerstand (te lang) blijven proberen, en dan meestal met veel van hetzelfde. Het advies van Conkoers coaching is stop hiermee en neem de tijd om even te sparren. Contact opnemen met Conkoers coaching betekent een frisse blik met iemand van buitenaf die niet meegezogen is in het proces en een neutrale blik heeft. Het zal u naar nieuwe ideeën en nieuwe invalshoeken brengen.

Door tijdig deze ‘hulplijn’ te consulteren voorkomt u vertraging en stagnatie. Het zal u handvatten geven om weer verder te gaan terwijl het proces in beweging blijft.

Maak een afspraak